dinsdag 10 april 2012

SPOT

For English text, please scroll down.


Net als vorig jaar, zullen we ook nu weer een SPOT messenger bij ons hebben. Deze stuurt via het globalstar satelliettelefonienetwerk onze actuele positie (iedere 10 minuten) op. Via deze blog is deze informatie dan voor de thuisblijvers, nagenoeg real-time te volgen. Aan het einde van de dag zullen we een apart bericht sturen. Dit kunnen de volgende berichten zijn:

OK bericht:
We’re OK. This is where we got to today, follow us tomorrow on the SPOT page on our blog: http://die2-knoydart.blogspot.com/p/spot.html

Hiermee geven we aan dat we onze eindbestemming voor de dag bereikt hebben.

Help bericht:
We’re OK, but need to deviate from plan. Delayed by minor injuries or weather conditions. No action required, but keep an eye on SPOT page

Hiermee geven we aan dat we we vertraging hebben opgelopen. De reden voor de vertraging kan van alles zijn; het belangrijkste is echter dat we zelf nog in staat zijn verder te komen. Deze e-mail is dus geen reden tot ongerustheid, noch hoeft er van jullie uit actie te worden ondernomen.

De SPOT zal deze week geprogrammeerd worden, en worden getest. Degenen die we op de contactlijst hebben staan krijgen direct bericht per e-mail of mobiele telefoon.
___________________________________________________

Just like last year, we will be taking a SPOT messenger with us. This device will send our actual position through the globalstar sattelitenetwork (with 10 minute intervals). This information is available for our followers in almost realtime. At the end of the day, we'll send a separate message. This can be one of the following messages:

OK Message:
We’re OK. This is where we got to today, follow us tomorrow on the SPOT page on our blog: http://die2-knoydart.blogspot.com/p/spot.html

This means we have reached the destination for that particular day.

Help Message:
We’re OK, but need to deviate from plan. Delayed by minor injuries or weather conditions. No action required, but keep an eye on SPOT page

With this message, we indicate that we have encountered some delay. The reason for this delay can be about anything; the main thing to remember is that we are still able to carry on by ourselves. This message is no reason for concern, nor does anyone need to take action.

The SPOT will programmed, and tested this week. The people on our contact-list will receive a message directly by e-mail or cellphone.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten